Kiralık Sunucu Sözleşmesi

Kiralık Sunucu Sözleşmesi

KİRALIK VE SANAL SUNUCU HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar.

Bir tarafta; “Şemsettin Günaltay caddesi Morkaya iş merkezi No 113 D10 PK: 34736 Suadiye Kadıköy İstanbul” adresinde mukim (Erenköy VD, 6100466209 Vergi nolu) Mailbox İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sitesi “www.mailbox.com.tr” (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu kiralık ve/veya sanal sunucu hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet temel olarak; mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait fiziksel sunucu cihazı kiralanması (sunucu kiralama) ve/veya mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya ait ve sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sanal sunucu kullandırılması ve bu sunucuların HİZMET SAĞLAYICI Veri Merkezinde barındırılarak HİZMET SAĞLAYICI’nın bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

3.2. MÜŞTERİ, doğrudan HİZMET SAĞLAYICI omurgasına bağlı olan bu sunucuları, uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

3.3. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI’dan fiziksel veya sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

3.4. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet ya da hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesini müteakip HİZMET SAĞLAYICI, Hizmetleri kullanıma açacak ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirecektir.

4.2. HİZMET SAĞLAYICI; denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak HİZMET SAĞLAYICI, böyle bir arızanın olması halinde söz konusu arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

4.3. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Yüklenici’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Yüklenici tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine ve Yüklenici’nin koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

4.4. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacaktır.

4.5. MÜŞTERİ kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Müşteri, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle HİZMET SAĞLAYICI’nın ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten HİZMET SAĞLAYICI’yı beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.6. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

4.7. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; ilgili sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle MÜŞTERİ’nin sorumluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. bir kişi ya da ücreti mukabilinde HİZMET SAĞLAYICI yapılabilir.

4.8. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.

4.9. Sunucu Kiralama Hizmetinin HİZMET SAĞLAYICI’dan alınması durumunda :

a) HİZMET SAĞLAYICI, kendisi tarafından MÜŞTERİ’ye kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde MÜŞTERİ’nin fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, MÜŞTERİ’nin bildirimini müteakip en geç bir (1) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. HİZMET SAĞLAYICI stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.

b) HİZMET SAĞLAYICI, hizmet süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve MÜŞTERİ tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. HİZMET SAĞLAYICI, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.

c) HİZMET SAĞLAYICI, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; HİZMET SAĞLAYICI, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’den ek bir ücret talep etmeyecektir.

4.10. MÜŞTERİ, işin gereği, HİZMET SAĞLAYICI’nın gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. HİZMET SAĞLAYICI, IP adresinin değişmesi durumunda, MÜŞTERİ'nin kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden MÜŞTERİ'ye bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde MÜŞTERİ de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

4.11. HİZMET SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda kullanıcı paneli ve/veya telefon üzerinden gerekli desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilmesi gereken destekler için hizmet/ücret gerekebilecek olup, bu durumda MÜŞTERİ’ye bilgi verilecektir.

4.12. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide HİZMET SAĞLAYICI, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.