Blog
Sizler için yazdık...
Mon, 09, Nov, 2020 13:05

Not optimizing your images before posting them on social media is yet another common SEO mistake. Since, different social media platforms have different ways of displaying visual content, following their guidelines and creating customized images is important. You can optimize your social sharing images using the Yoast SEO plugin for WordPress. We recommend TinyPng for your sites.
Mon, 09, Nov, 2020 12:53

In this era of digital marketing, having no social media presence for your business is a sure shot way of killing your blog or website. Social media aids in increasing brand’s visibility on search engines and hence, it is essential that you create a profile for your business on popular social channels such as Facebook, Twitter, and Google+. What’s more, here is a list of some of the most helpful guides that…
Sun, 18, Oct, 2020 14:28

Tarihten günümüze iktidarlar hegemonyalarını kurabilmek ve toplumu oluşturan kitleleri kontrol altında tutabilmek amacıyla çeşitli propaganda tekniklerine başvurmuşlardır. Bu süreçte baskı, korku kültürü ve güvenlik paranoyası gibi kavramlar sıklıkla tartışılmıştır. “Kitleler demir zincirlerinden kurtulabilmek için gümüş zincirlerine boyun eğmelidir” söylemi de; yine iktidarın toplumsal düzeni sağlamak için çeşit…
Sun, 18, Oct, 2020 14:25

Özet Günümüzde sosyal medya kullanımı yalnızca genç bir homojen bir kitle tarafından gerçekleştirilmemektedir. Ebeveynlerin de sosyal paylaşım platformlarına entegrasyonu, sosyal ağların sadece gençlere yönelik bir mecra olduğu kanısına yeni bir yaklaşım getirmiştir. Ebeveynler, çocukları ile ilgili çok sayıda soruya, sosyal ağ kullanımının getirdiği an be an görünürlük üzerinden yanıt aramaya başlamışlardır. Bu …